Lễ khai trương tòa nhà văn phòng chi nhánh mới của Hoabinh Group