Giá trị cốt lõi

 

Giá trị cốt lõi của Hoabinh Group là kim chỉ nam cho công ty phát triển:

  • Được khách hàng ủng hộ là sinh mệnh của công ty
  • Sự hài lòng của quý khách là phương châm phát triển
  • Dịch vụ tốt nhất, chi phí thấp nhất
  • Sáng tạo, đổi mới, cơ chế rõ ràng, minh bạch
  • Chất lượng và danh tiếng cao hơn lợi nhuận
  • Năng động, chu đáo, nhiệt tình, trung thực
  • Đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng