Hoạt động vì cộng đồng

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Hoabinh Group còn thường xuyên tham gia tài trợ cho chương trình nhân đạo, các hoạt động vì cộng đồng: như chương trình hiến máu nhân đạo, chương trình cứu giúp nạn nhân bão lụt, chương trình hội thảo Ngày trái đất, môi trường xanh…