Sứ mệnh - Tầm nhìn

Hòa Bình Group không ngừng học hỏi và sáng tạo để mang tới cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ tốt nhất, chuyên nghiệp nhất trong lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm và du lịch, góp phần tích cực vào sự thành công và phát triển của Quý khách hàng.

Sứ mệnh và tầm nhìn Vietnamevents

Tầm nhìn:

  • Chúng tôi phấn đấu để trở thành công ty tổ chức sự kiện và truyền thông hàng đầu tại Việt Nam và khu vực ASEAN đến năm 2015.
  • Chúng tôi luôn đặt yếu tố con người là nền tảng phát triển lâu dài và bền vững.
  • Chúng tôi luôn coi thành công của khách hàng là thành công của chúng tôi.