Từ khóa công nghiệp MICE

 
08 th.06

Phát triển công nghiệp MICE tại Việt Nam: Cần một chiến lược bài bản

Việc kết hợp hội nghị, hội thảo với nhu cầu nghỉ dưỡng, sở thích khám phá của người tham dự, du lịch MICE đã trở thành xu thế tất yếu và ngày càng được ưa chuộng. Điều...

Do you like it? 139   |   1718 Lượt xem XEM CHI TIẾT

video nổi bật