Từ khóa Hội thảo xử lý chất thải nguy hại trong đó có amiang

 
01 th.09

Hội thảo xử lý chất thải nguy hại trong đó có amiang

Ngày 31/8, Hội Khoa học kỹ thuật An toàn - Vệ sinh lao động Việt Nam (VOSHA) phối hợp với Viện Tài nguyên và Môi trường; Tổ chức nhân dân Úc vì Y tế, Giáo dục và Phát triển hải...

Do you like it? 139   |   210 Lượt xem XEM CHI TIẾT

video nổi bật