Tin tức - Sự kiện

Những bản tin từHoabinh Group

Năng lực phục vụ MICE miền Trung

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế về mọi mặt từ kinh tế cho đến văn hóa, du lịch vốn được coi là một ngành công nghiệp không khói bụi, mang lại giá trị kinh tế cao và ngày...

Xem thêm »