Hội nghị sự kiện tiêu biểu

Hòa Bình Group tổ chức hội thảo khoa học hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương

Lượt xem: 1039        Ngày đăng: 26/07/2016

Ngày 19/07/2016, Hòa Bình Group đã tổ chức hội thảo Hiệp định đối tác xuyên thái bình dương ( TPP) từ góc nhìn sức khỏe cộng đồng và an toàn môi sinh tại nhà khách Quốc hội. 

Hội thảo nhằm cung cấp cho các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam và đại biểu Quốc hội khóa XIV cái nhìn khoa học, đa chiều về những thuận lợi và bất lợi của Hiệp định TPP đối với sức khỏe cộng đồng và an toàn môi sinh. Hội thảo là tiếng nói thức tỉnh cộng đồng về ý thức trách nhiệm trong sự phát triển chung của đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Việt Nam là 1 trong 12 quốc gia đã ký Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Hội nhập quốc tế và mở cửa đầu tư mang lại cơ hội lớn cho sự phát triển kinh tế của đất nước, nhưng đi kèm với đó là những thách thức lớn đòi hỏi sự tham gia tích cực và chủ động của toàn xã hội để đảm bảo mục tiêu phát triển vị nhân sinh và bền vững.

Hội thảo khoa học “Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) từ góc nhìn sức khỏe cộng đồng và an toàn môi sinh” đã được tổ chức rất kịp thời, là tiếng nói thức tỉnh cộng đồng về ý thức trách nhiệm trong sự phát triển chung của đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Hỗ trợ dịch vụ 24/7

   Hà Nội: 0913.311.911

Đà Nẵng: 0913.186.829

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT
Video nổi bật