Hội nghị sự kiện tiêu biểu

Hòa Bình Group tổ chức hội thảo tổng kết chương trình hợp tác Việt Nam – Unicef và tham vấn những ưu tiên về nước sạch vệ sinh môi trường trong giai đoạn 2017-2021

Lượt xem: 1028        Ngày đăng: 26/07/2016

Trong 2 ngày 14-15/07 tại Đà Nẵng, Hòa Bình Group tổ chức hội thảo tổng kết chương trình hợp tác Việt Nam – Unicef và tham vấn những ưu tiên về nước sạch vệ sinh môi trường trong giai đoạn 2017-2021

UNICEF hỗ trợ Chính phủ rút ra các bài học và kinh nghiệm thông qua công tác nghiên cứu/đánh giá, ghi chép thành văn bản và triển khai thí điểm các mô hình nhằm nâng cao hiệu quả của các hoạt động dự án và gia tăng giá trị trong quá trình thực hiện cũng như xây dựng Chiến lược Quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn lần thứ II của Chính phủ. 

Bên cạnh việc hợp tác với các cơ quan quốc tế, Chương trình Nước sạch, Môi trường và Vệ sinh của UNICEF tại Việt Nam còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương của Việt Nam như Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Cấp nước và Môi trường nông thôn của các tỉnh, các Cơ quan Y tế dự phòng cấp tỉnh cũng như các tổ chức quần chúng như Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên. UNICEF cũng là một thành viên tham gia tích cực trong Nhóm đối tác về Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng như trong Nhóm công tác WATSAN.

Hòa Bình Group vinh dự được tham gia vào khâu tổ chức hội thảo này. 

Hỗ trợ dịch vụ 24/7

   Hà Nội: 0913.311.911

Đà Nẵng: 0913.186.829

Video nổi bật