Hội nghị sự kiện tiêu biểu

Tổ chức cuộc họp ban tổ chức quốc tế lần thứ nhất Hội nghị APCRSHR về sức khỏe và quyền sinh sản và tình dục lần thứ 9

Lượt xem: 827        Ngày đăng: 21/04/2016

Trong hai ngày 19-20/4/2016, Công ty tổ chức hội nghị, sự kiện Hòa Bình Group đã hỗ trợ tổ chức thành công cuộc họp ban tổ chức quốc tế lần thứ nhất Hội nghị Châu Á - Thái Bình Dương về sức khỏe và quyền sinh sản và tình dục lần thứ 9 (APCRSHR) tại Hà Nội.

Hội nghị về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và quyền tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là diễn đàn được tổ chức hai năm một lần để tất cả các tổ chức, cá nhân, đơn vị truyền thông, tổ chức dân sự… quan tâm tới chủ đề sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và quyền tới tham dự và phát biểu tiếng nói của mình. Cuộc họp lần này nhằm thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức và nội dung chuyên môn trong Hội nghị APCRSHR lần thứ 9 sắp được tổ chức. 

Hòa Bình Group đã ghi lại một số hình ảnh về hội nghị sau đây:

cuộc họp ban tổ chức quốc tế lần thứ nhất Hội nghị Châu Á - Thái Bình Dương về sức khỏe và quyền sinh sản và tình dục lần thứ 9 tại Hà Nội.

cuộc họp ban tổ chức quốc tế lần thứ nhất Hội nghị Châu Á - Thái Bình Dương về sức khỏe và quyền sinh sản và tình dục lần thứ 9 tại Hà Nội.

cuộc họp ban tổ chức quốc tế lần thứ nhất Hội nghị Châu Á - Thái Bình Dương về sức khỏe và quyền sinh sản và tình dục lần thứ 9 tại Hà Nội.

cuộc họp ban tổ chức quốc tế lần thứ nhất Hội nghị Châu Á - Thái Bình Dương về sức khỏe và quyền sinh sản và tình dục lần thứ 9 tại Hà Nội.

cuộc họp ban tổ chức quốc tế lần thứ nhất Hội nghị Châu Á - Thái Bình Dương về sức khỏe và quyền sinh sản và tình dục lần thứ 9 tại Hà Nội.

cuộc họp ban tổ chức quốc tế lần thứ nhất Hội nghị Châu Á - Thái Bình Dương về sức khỏe và quyền sinh sản và tình dục lần thứ 9 tại Hà Nội.

cuộc họp ban tổ chức quốc tế lần thứ nhất Hội nghị Châu Á - Thái Bình Dương về sức khỏe và quyền sinh sản và tình dục lần thứ 9 tại Hà Nội.

cuộc họp ban tổ chức quốc tế lần thứ nhất Hội nghị Châu Á - Thái Bình Dương về sức khỏe và quyền sinh sản và tình dục lần thứ 9 tại Hà Nội.

cuộc họp ban tổ chức quốc tế lần thứ nhất Hội nghị Châu Á - Thái Bình Dương về sức khỏe và quyền sinh sản và tình dục lần thứ 9 tại Hà Nội.

cuộc họp ban tổ chức quốc tế lần thứ nhất Hội nghị Châu Á - Thái Bình Dương về sức khỏe và quyền sinh sản và tình dục lần thứ 9 tại Hà Nội.

cuộc họp ban tổ chức quốc tế lần thứ nhất Hội nghị Châu Á - Thái Bình Dương về sức khỏe và quyền sinh sản và tình dục lần thứ 9 tại Hà Nội.

Hỗ trợ dịch vụ 24/7

   Hà Nội: 0913.311.911

Đà Nẵng: 0913.186.829

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT
Video nổi bật