Hội nghị sự kiện tiêu biểu

Tổ chức hội nghị tập huấn "Sổ tay quản lý tài chính - kế toán chi trả dịch vụ môi trường rừng"

Lượt xem: 1266        Ngày đăng: 22/04/2016

Hội nghị tập huấn tại Hà Nội được thực hiện bởi Công ty tổ chức hội nghị, sự kiện Hòa Bình Group với chủ đề "Sổ tay quản lý tài chính - kế toán chi trả dịch vụ môi trường rừng" vào ngày 14/04/2016 đã thành công tốt đẹp. 

Hội nghị tập huấn tại Hà Nội được thực hiện bởi công ty tổ chức hội nghị, sự kiện Hòa Bình Group với chủ đề "Sổ tay quản lý tài chính - kế toán chi trả dịch vụ môi trường rừng" vào ngày 14/04/2016 đã thành công tốt đẹp.

Chuẩn bị hội trường cho hội nghị tập huấn theo nhóm

Hội nghị tập huấn tại Hà Nội được thực hiện bởi công ty tổ chức hội nghị, sự kiện Hòa Bình Group với chủ đề "Sổ tay quản lý tài chính - kế toán chi trả dịch vụ môi trường rừng" vào ngày 14/04/2016 đã thành công tốt đẹp.

Những năm qua, việc tổ chức thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại các địa phương đã nảy sinh nhiều khó khăn, vướng mắc không chỉ là các vấn đề về kỹ thuật, chính sách mà còn liên quan tới cả các quy định, hướng dẫn về tài chính, kế toán, trong đó đặc biệt là những lúng túng, thiếu sự thống nhất khi vận dụng chế độ kế toán, hạch toán kế toán đối với việc huy động, quản lý và sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng ở các Quỹ tỉnh, các chủ rừng là tổ chức và tổ chức không phải là chủ rừng nhưng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng.

Hội nghị tập huấn tại Hà Nội được thực hiện bởi công ty tổ chức hội nghị, sự kiện Hòa Bình Group với chủ đề "Sổ tay quản lý tài chính - kế toán chi trả dịch vụ môi trường rừng" vào ngày 14/04/2016 đã thành công tốt đẹp. Các thành viên nhóm tham gia thuyết trình

Hội nghị tập huấn tại Hà Nội được thực hiện bởi công ty tổ chức hội nghị, sự kiện Hòa Bình Group với chủ đề "Sổ tay quản lý tài chính - kế toán chi trả dịch vụ môi trường rừng" vào ngày 14/04/2016 đã thành công tốt đẹp. Phát biểu tại hội nghị tập huấn

Từ thực tiễn trên, để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo sự thống nhất trong việc phản ánh, ghi nhận, báo cáo tình hình tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, Bộ NN&PTNT giao VNFF với trách nhiệm là cơ quan chủ trì, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, phối hợp với Dự án IPFES tài trợ bởi quỹ giảm nghèo Nhật Bản, ủy thác qua ADB xây dựng “Sổ tay quản lý tài chính - kế toán chi trả dịch vụ môi trường rừng”. Hội nghị lần này nhằm làm hoàn thiện và phổ biến nội dung sổ tay quản lý tài chính - kế toán chi trả dịch vụ môi trường rừng, hướng dẫn kế toán tại các tỉnh, địa phương đang làm cho dự án. 

Hội nghị tập huấn tại Hà Nội được thực hiện bởi công ty tổ chức hội nghị, sự kiện Hòa Bình Group với chủ đề "Sổ tay quản lý tài chính - kế toán chi trả dịch vụ môi trường rừng" vào ngày 14/04/2016 đã thành công tốt đẹp.

Hội nghị tập huấn tại Hà Nội được thực hiện bởi công ty tổ chức hội nghị, sự kiện Hòa Bình Group với chủ đề "Sổ tay quản lý tài chính - kế toán chi trả dịch vụ môi trường rừng" vào ngày 14/04/2016 đã thành công tốt đẹp. Chụp ảnh lưu niệm cuối buổi hội nghị tập huấn

Công ty Hòa Bình Group cung cấp nhân sự phục vụ cuộc họp, thiết bị màn chiếu máy chiếu và các thiết bị âm thanh đi kèm phục vụ hội nghị tập huấn. 

Hỗ trợ dịch vụ 24/7

   Hà Nội: 0913.311.911

Đà Nẵng: 0913.186.829

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT
Video nổi bật