Danh sách tin tuyển dụng

Số lượng: 1      Hạn tuyển dụng: 01/01/2023

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Công ty: Hòa Bình Group

Nhóm ngành nghề: Hành chính / Thư ký / Trợ lý

Số lượng: 1      Hạn tuyển dụng: 25/12/2022

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Công ty: Hòa Bình Group

Nhóm ngành nghề:

Số lượng: 1      Hạn tuyển dụng: 22/12/2022

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Công ty: Hòa Bình Group

Nhóm ngành nghề: Du lịch

Số lượng: 1      Hạn tuyển dụng: 22/12/2022

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Công ty: Hòa Bình Group

Nhóm ngành nghề: Quảng cáo / Marketing / PR

Số lượng: 1      Hạn tuyển dụng: 22/12/2022

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Công ty: Hòa Bình Group

Nhóm ngành nghề: Tổ chức sự kiện

Số lượng: 1      Hạn tuyển dụng: 22/12/2022

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Công ty: Hòa Bình Group

Nhóm ngành nghề: Hành chính / Thư ký / Trợ lý

Số lượng: 1      Hạn tuyển dụng: 21/12/2022

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Công ty: Hòa Bình Group

Nhóm ngành nghề:

Số lượng: 2      Hạn tuyển dụng: 15/12/2022

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Công ty: Hòa Bình Group

Nhóm ngành nghề: Tổ chức sự kiện

Số lượng: 2      Hạn tuyển dụng: 15/12/2022

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Công ty: Hòa Bình Group

Nhóm ngành nghề: Du lịch

Số lượng: 2      Hạn tuyển dụng: 15/12/2022

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Công ty: Hòa Bình Group

Nhóm ngành nghề: Nhà hàng / khách sạn

1 2 3 6
Tìm kiếm tin tuyển dụng
Filters