Đội ngũ lãnh đạo

Đội ngũ lãnh đạo
Những hoa tiêu tiên phong làm nên thương hiệu Hòa Bình Group
Phạm Hoàng Lan
CEO
Ông Lê Đại Tâm
Tổng Giám đốc
Ms. Thục Anh
Giám đốc tài chính
Mr. Đặng Văn Tín
Cố vấn Ban Giám đốc - Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Du Lịch
Ms. Đinh Thị Thanh Nhàn
Giám đốc VP Đà Nẵng
Ms. Phương
Trưởng phòng thiết kế
Ms. Nguyễn Thị Hương Trầm
Trưởng Phòng Xe
Ms. Vũ Thị Phương
Trưởng phòng Kinh doanh Hội nghị
Ms. Nhung
Trưởng bộ phận Vé
Mr. Đoàn Viết Suốt
Trưởng Bộ phận Màn hình LED
Mr. Phạm Minh Đức
Trưởng Bộ phận Âm thanh