Sự kiện mới

Hội thảo về thuật ngữ liên quan đến vấn đề dân tộc và phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi

9/5/2024 17

Thời gian: 11-12/4/2024

Quy mô: 100 pax

Địa điểm: Ks Mường Thanh, Tuyên Quang

Hoà Bình Events Group đồng hành cùng sự kiện trong các hạng mục dịch vụ: Teabreak, bữa trưa, bữa tối, phòng ở, micro, tài liệu, biển tên…

Các vấn đề dân tộc, công tác dân tộc, hoàn thiện chính sách dân tộc để thúc đẩy phát triển về mọi mặt đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi luôn nhận được sự quan tâm từ các cấp Đảng và Nhà Nước.

Chính vì vậy, sáng 11/4, tại tỉnh Tuyên Quang, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã tổ chức Hội thảo “Xác định nội hàm và việc áp dụng trong hệ thống chính sách, pháp luật một số thuật ngữ (khái niệm) liên quan đến vấn đề dân tộc và phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi”. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm chủ trì Hội thảo.

Nội dung của hội thảo tập trung vào 2 điểm chính:

▪️ Một là, cơ sở khoa học, tính thống nhất, nội hàm của các thuật ngữ, khái niệm trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đang được sử dụng trong thực tiễn áp dụng pháp luật và quản lý nhà nước về công tác dân tộc hiện nay.

▪️ Hai là, các tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số, vùng miền núi, vùng cao, vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn; vùng sâu, vùng xa; vùng biên giới, hải đảo; và việc áp dụng trong hệ thống chính sách, pháp luật hiện nay.

Đây là hội thảo mang ý nghĩa quan trọng nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và định hướng cho việc xây dựng Luật về lĩnh vực dân tộc.

Hoà Bình Events Group với hơn 16 năm tổ chức chỉn chu, chuyên nghiệp các hội nghị, hội thảo liên quan đến Nhà Nước hân hạnh được đồng hành tổ chức sự kiện này.

Support Online 24/7

   Ha Noi: 0913.311.911

Da Nang: 0913.186.829

Hình ảnh nổi bật
Video nổi bật