Đội ngũ lãnh đạo

Đội ngũ lãnh đạo
Những hoa tiêu tiên phong làm nên thương hiệu Hòa Bình Group
Jackie Hân
Phó Tổng Giám đốc
Ông Lê Đại Tâm
Tổng Giám đốc
Phạm Hoàng Lan
Giám đốc kinh doanh
Mr. Trần Đức Chinh
Giám đốc VP TP.HCM
Ms. Nguyễn Lê Duyên
Giám đốc Tài chính
Mr. Đặng Văn Tín
Cố vấn Ban Giám đốc - Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Du Lịch
Ms. Đinh Thị Thanh Nhàn
Giám đốc VP Đà Nẵng
Cố vấn Tài chính
Cố vấn Tài chính
Cố vấn Pháp Lý
Cố vấn Pháp Lý
Ms. Đỗ Thùy Dung
Trưởng Phòng Vé
Ms. Nguyễn Thị Hương Trầm
Trưởng Phòng Xe
Ms. Nguyễn Thị Thúy
Trưởng Phòng Hành chính
Ms. Nguyễn Thị Châm Anh
Trưởng Phòng Nhân sự
Mr. Phạm Ngọc Sơn
Trưởng Phòng Thiết kế
Ms. Chử Thu Nga
Trưởng Bộ phận Studio
Mr. Khúc Xuân Trường
Trưởng Bộ phận Truyền thông - Marketing
Mr. Đoàn Viết Suốt
Trưởng Bộ phận Màn hình LED
Mr. Phạm Mạnh Cường
Trưởng Bộ phận Âm thanh
Mr. Vũ Xuân Thành
Trưởng Bộ phận Ánh sáng
Mr. Mai Xuân Hiếu
Trưởng Giám sát Kỹ thuật
Mr. Đặng Đình Thiền
Trưởng phòng Sự kiện
Mr. Trần Tiến Độ
Trưởng phòng Care
Ms. Vũ Thị Phương
Trưởng phòng Kinh doanh Hội nghị
Mr. Lưu Chí Dũng
Trưởng Trung tâm Thiết bị
Ms. Nguyễn Thị Thu
Trưởng phòng Tour
CONTACT NOW