Đội ngũ lãnh đạo

Đội ngũ lãnh đạo
Những hoa tiêu tiên phong làm nên thương hiệu Hòa Bình Group
Phạm Hoàng Lan
Giám đốc
Ông Lê Đại Tâm
Tổng Giám đốc
Jackie Hân
Phó Giám đốc
Ms. Dung
Trưởng phòng Vé
Ms. Hương
Phó phòng Takecare
Mr. Bắc
Phó phòng Takecare
Ms. Trầm
Trưởng phòng xe
Ms. Thu
Trưởng phòng Tour
Ms. Hậu
Sales