Sự kiện mới

HOÀ BÌNH EVENTS GROUP VINH HẠNH ĐỒNG HÀNH CÙNG HỘI THẢO APEC VỀ THÚC ĐẨY CÔNG NGHỆ GÓP PHẦN CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG

31/5/2024 15

Thời gian: 30-31/5/2024

Quy mô: 60 khách

Địa điểm: Khách sạn Fortuna, Hà Nội

Hòa Bình Events Group hân hạnh là đơn vị đồng hành trong các hạng mục: biển tên, thẻ đeo, tai nghe, backdrop, âm thanh, thiết bị…

Ngày 30-31/5/2024, 60 đại biểu APEC quy tụ tại khách sạn Fortuna để tham dự Hội thảo APEC về thúc đẩy công nghệ góp phần chuyển đổi năng lượng bền vững – Apec workshop on promoting technology to contribute to energy transition. 

Hội thảo đã trải qua 7 phiên thảo luận:

▪️ Phiên 1: Tổng quan về Chuyển đổi năng lượng

▪️ Phiên 2: Cơ hội thúc đẩy công nghệ góp phần chuyển đổi năng lượng bền vững

▪️ Phiên 3: Những trở ngại trong việc thúc đẩy công nghệ góp phần chuyển đổi năng lượng bền vững – Góc nhìn của nhóm ngành riêng biệt

▪️ Phiên 4: Những trở ngại trong việc thúc đẩy công nghệ góp phần chuyển đổi năng lượng bền vững – Góc nhìn của giới học thuật và các tổ chức quốc tế

▪️ Phiên 5: Nghiên cứu điển hình tại một số nền kinh tế thành viên APEC

▪️ Buổi 6: Chia nhóm

▪️ Phiên 7: Thuyết trình nhóm và thảo luận nhóm

Hoà Bình Events Group vinh hạnh là đơn vị tổ chức sự kiện đồng hành cùng hội thảo, đảm bảo các hạng mục sự kiện được chuẩn bị kỹ lưỡng, góp phần tạo nên thành công của hội thảo.

Support Online 24/7

   Ha Noi: 0913.311.911

Da Nang: 0913.186.829

Hình ảnh nổi bật
Video nổi bật