Sự kiện mới

HỌP KỸ THUẬT THAM VẤN KẾT QUẢ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH (CO2) | Hoà Bình Events Group đồng hành cùng sự kiện

18/5/2024 10

Thời gian: 25/04/2024

Quy mô: 30 khách

Địa điểm: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, 479 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Hòa Bình Events Group vinh dự là đơn vị đồng hành cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho Hội nghị, bao gồm: Teabreak, thiết bị,…

Trong khuôn khổ Dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II” (gọi tắt là Dự án Thành phố Xanh, ngày 25/4/2024, tại trụ sở Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Ban quản lý dự án (QLDA) tổ chức họp Kỹ thuật tham vấn kết quả Kiểm kê KNK cho 3 thành phố Huế, Hà Giang, Vĩnh Yên. Cuộc họp do Phó Viện trưởng, Phó Giám đốc Dự án Nguyễn Trung Thắng chủ trì.

Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường năng lực thể chế bảo vệ môi trường và chống chịu biến đổi khí hậu phục vụ phát triển xanh các đô thị này. Dự án được tài trợ bởi Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Tham dự cuộc họp kỹ thuật tham vấn lần này có các thành viên Ban lãnh đạo quản lý dự án và các nhóm chuyên gia.

Cuộc họp tập trung vào các nội dung:

– Đánh giá kết quả Kế hoạch hành động thành phố xanh (Green City Action Plan – GCAP) tại Hà Giang, Huế, Vĩnh Yên

– Xây dựng GCAP cho các đô thị loại II khác

– Triển khai thí điểm một số nội dung trong GCAP tại các đô thị được lựa chọn.

Hòa Bình Events Group tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong các hạng mục: teabreak, thiết bị… góp phần vào thành công của hội nghị.

Support Online 24/7

   Ha Noi: 0913.311.911

Da Nang: 0913.186.829

Hình ảnh nổi bật
Video nổi bật